Algıların Yönetilmesi ve Kurumsal İklim

“Bireyin sağlıklı ve pozitif bir kurum için genel atmosfer ve algıların farkına varabilmesi, en verimli iklimi oluşabilmesi adına gereken stratejik analiz, gözlem ve psikolojik detayları yorumlayabilmesi; ortam analizi yapabilmesi ve gerçekçi çıkarımlara göre gereken seçkin tavrı sergileyebilmesi temel amacımızdır.”

 

Eğitim Ortamı                  Online –  Sınıf içi     

Eğitim Süresi:     

3 Saat                                    (FTF) Fast Training Formated /Hızlı Format              

2 – 3 tam Gün                       (DTF) Detailed Training Formated/Detaylı Format   

Katılımcı Sayısı:                                    

Online – Sınıf içi FTF:        Katılımcı sınırı yok.

Sınıf içi DTF:                        En çok 20 katılımcı.