Öğrenmeyi Öğrenme – “Tam öğrenme ve  Tutum Değişimi”

 “Bireyin istediği bilgiyi, beceriyi, tutum ve felsefeyi yaşamına net biçimde geçirebilmesi adına kendisine kalıcı bir öğreti, bakış açısı, bilgi ve stratejik yetenek kazandırabilmesi temel amacımızdır.”

 

Eğitim Ortamı                  Online –  Sınıf içi     

Eğitim Süresi:     

3 Saat                                    (FTF) Fast Training Formated /Hızlı Format              

1 – 3 tam Gün                       (DTF) Detailed Training Formated/Detaylı Format   

Katılımcı Sayısı:                                    

Online – Sınıf içi FTF:        Katılımcı sınırı yok.

Sınıf içi DTF:                        En çok 10 katılımcı.