“ İletişim ve Etkileşim Yeteneklerinde Mükemmellik”

 “Bireye gerek iş gerekse özel yaşantısındaki etkileşimlerinde başarılı olabilmesi, kabul gören, olgun yaklaşımlar sergilemesi; ast – üst ilişkilerinde yapıcı, dengeli tutumlar sergilemesi, kurum içinde olumlu iletişim, kültür ve atmosfere katkı verebilmesi ve problem üretici değil, çözümcü tutumlar sergileyebilmesine adına katkı sağlamak temel amacımızdır.”

 

Eğitim Ortamı                  Online –  Sınıf içi     

Eğitim Süresi:     

3 Saat                                    (FTF) Fast Training Formated /Hızlı Format              

2 – 3 tam Gün                       (DTF) Detailed Training Formated/Detaylı Format   

Katılımcı Sayısı:                                    

Online – Sınıf içi FTF:        Katılımcı sınırı yok.

Sınıf içi DTF:                        En çok 20 katılımcı.