“Maliyet Düşürme Stratejileri ve Integral Productivity”

“Bireyin görünür ve gizli maliyetlerin yönetimine, verimlilik yaklaşımına  günün gerçekliği ve gelecek perspektifinden yaklaşması ve bu sürece aktif ve etkili stratejilerle yaklaşmasını sağlamak temel amacımızdır”

 

Eğitim Ortamı                  Online –  Sınıf içi     

Eğitim Süresi:     

3 Saat                                    (FTF) Fast Training Formated /Hızlı Format              

2 – 4 tam Gün                       (DTF) Detailed Training Formated/Detaylı Format   

Katılımcı Sayısı:                                    

Online – Sınıf içi FTF:        Katılımcı sınırı yok.

Sınıf içi DTF:                        En çok 12 katılımcı.