“Yeni Kuşaklarda Ekip Bilinci ve Aidiyet Oluşumu”

 “Bireyin kişisel tavır, davranış, tutumlarına yönelik bireysel farkındalığını artırabilmesine, kurumla, müşterilerle, yönetimle, ekip üyeleriyle ve diğer ekiplerle kazan-kazan ilişkisi içerisinde geniş açıdan bakabilmesine,  sorumluluk alabilmesine ve olgun bakış açısına sahip olabilmesine katkı sağlamak temel amacımızdır”

 

Eğitim Ortamı                  Online –  Sınıf içi     

Eğitim Süresi:     

3 Saat                                    (FTF) Fast Training Formated /Hızlı Format              

2 – 3 tam Gün                       (DTF) Detailed Training Formated/Detaylı Format   

Katılımcı Sayısı:                                    

Online – Sınıf içi FTF:        Katılımcı sınırı yok.

Sınıf içi DTF:                        En çok 20 katılımcı.